Partnerzy wspierający
KGHM Orlen Tauron
Badanie: zmiany klimatu to dla Polaków główne wyzwanie współczesnego świata

Polacy są rozczarowani działaniami firm i biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Część badanych nie wie, co w tym zakresie robią ich pracodawcy. BNP Paribas dołącza do ogólnopolskiego projektu „Kampania 17 Celów”

Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe wyzwanie współczesnego świata – wynika z badania Research Collective, przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach „Kampania 17 Celów”. Jednocześnie uczestnicy badania bardzo pesymistycznie oceniają działania rządu i biznesu w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (odpowiednio 40 proc. i 31 proc.). Konsumenci często wskazują na brak wiedzy, która lepiej pozwoliłaby im ocenić działalność administracji i firm (między 40 proc. a 52 proc. w różnych badanych grupach).

Takie wyniki są bardzo spójne z innymi badaniami, również międzynarodowymi. Przypominają, że przestrzeń do edukacji w sprawie zmian klimatu i środowiska pozostaje wciąż bardzo duża, a o sposobach walki z najważniejszymi problemami świata trzeba mówić więcej i głośniej.

Przeczytaj też: Co wiesz o zmianach klimatu? Rozwiąż quiz i sprawdź

– Jeśli dziś nie zatroszczymy się o naszą planetę, przyszłość następnych pokoleń rysuje się w ciemnych barwach. Podobnie złe odczucia w tej kwestii mają pytani przez nas polscy konsumenci, którzy jednocześnie wskazują, że nie mają pełnej wiedzy o tym, co sami mogą robić na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Choć ich odpowiedzi, świadczące chociażby o braku informacji i ogromnym pesymizmie, są wstrząsające, to warto uświadomić sobie najważniejsze problemy oraz wyzwania i zacząć coś zmieniać. Ważna w promowaniu odpowiedzialnych i zrównoważonych postaw jest i będzie rola biznesu – mówi Dariusz Maciołek, dyrektor zarządzający pionu marketingu, komunikacji i zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas.

Klimat i środowisko to priorytety

Badanie zlecone przez Bank przeprowadzono niedawno, bo na początku marca 2021 r. Respondenci jako najważniejsze wyzwania współczesnego świata spontanicznie wskazali: zmiany klimatyczne (28 proc. odpowiedzi), konieczność ochrony środowiska (28 proc.), trwającą pandemię (13 proc.), biedę i nierówności społeczne (9 proc.) oraz rasizm i brak tolerancji (9 proc.).

Po zapoznaniu się z Celami Zrównoważonego Rozwoju, badani za najpilniejsze uznali te dotyczące zdrowia i jakości życia (Cel 3), Wzrostu gospodarczego i godnej pracy (Cel 8) oraz Działania w dziedzinie klimatu (Cel 13). Z deklaracji respondentów wynika również, że największy wpływ jako konsumenci mamy na wskazane Cele 3 i 13, ale pojawiają się również w tym aspekcie dwa dodatkowe cele środowiskowe: Cel 15: Życie na lądzie i Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Rząd i biznes: duża przestrzeń do poprawy

Badani najgorzej oceniają działania rządu i biznesu w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (odpowiednio 40 proc. i 31 proc.), a jednocześnie w każdej z ocenianych kategorii podmiotów, konsumenci często wskazują na brak wiedzy, aby dokonać takiej oceny (między 40 proc. a 52 proc. w różnych badanych grupach podmiotów).

– To pierwsze takie badanie w Polsce pokazujące wiedzę, postawy i oczekiwania polskich konsumentów w odniesieniu do Agendy 2030. Dla mnie szczególnie ciekawy jest aspekt oceny zaangażowania poszczególnych podmiotów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Niska ocena dla dwóch segmentów (rząd i biznes) pokrywa się absolutnie z oceną konsumentów na rynkach światowych i widać, że jest ciągle wiele do zrobienia – wyjaśnia Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting i inicjatorka Kampanii 17 Celów.

Badanie wskazuje, że znajomość wśród Polaków pojęć takich jak „Agenda 2030”, „zrównoważony rozwój”, „Cele Zrównoważonego Rozwoju” jest bardzo niska. Co prawda większość badanych osób deklaruje znajomość tych terminów, ale jest to wiedza powierzchowna i zazwyczaj ogranicza się do znajomości samego pojęcia. Najmniej rozpoznawalna jest „Agenda 2030”. W ciągu pięciu lat od przyjęcia „Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030″ faktyczna znajomość pojęć z nią związanych wynosi zaledwie 4-8 proc. (odpowiedź „wiem bardzo dużo, interesuję się tym).

Jednocześnie duża część ankietowanych nie potrafi ocenić, w jakim stopniu Cele Zrównoważonego Rozwoju realizuje ich własny pracodawca. Dotyczy to blisko połowy czynnych zawodowo osób (aż 43 proc. badanych zaznaczyło odpowiedzi „trudno powiedzieć” oraz „ani źle ani dobrze”).

– Okazuje się, że ludzie nie wiedzą, co konkretnie w tym zakresie robią ich firmy. W Banku BNP Paribas nie tylko głośno mówimy o naszym zaangażowaniu i działaniach, ale też angażujemy w nie pracowników. Ważne jest, by firmy mówiły o swoich działaniach, co zaowocuje m.in. większym zaufaniem do nich – mówi Maria Krawczyńska, dyrektor biura CSR i zrównoważonego rozwoju, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

Agenda 2030

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) to przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) program definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Zgodnie z Agendą 2030 współczesny wysiłek modernizacyjny powinien koncentrować się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Listę 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju pokazuje poniższa grafika:

KATEGORIA
EKOLOGIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies