Partnerzy wspierający
KGHM Orlen Tauron
EFL jako pierwsza instytucja finansowa udostępnia przedsiębiorcom kalkulator śladu węglowego inwestycji

EFL, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, uruchomił darmowy kalkulator śladu węglowego inwestycji. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą z niego korzystać? Co dzięki temu zyskują? Rozmawiamy o tym z Marcinem Stasiakiem, Managerem do spraw ESG w EFL.

Green-news.pl: Do czego służy nowy kalkulator, który udostępnił Europejski Fundusz Leasingowy?

Marcin Stasiak: Chcemy, by każdy przedsiębiorca mógł skorzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego. Narzędzie, które udostępniliśmy na stronie www.efl.pl, pozwala oszacować i porównać wielkość emisji gazów cieplarnianych z pojazdów, maszyn i urządzeń. Kalkulator pozwala też oszacować poziom redukcji emisji, jaki firmy osiągają dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej generowanej z OZE (Odnawialne Źródło Energii) – instalacji fotowoltaicznej.

GN: Czym z punktu widzenia firmy finansowej jest ślad węglowy?

MS: To wskaźnik oceny naszego wpływu na zmiany klimatu. Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych generowanych bezpośrednio lub pośrednio przez dany podmiot. Może dotyczyć zarówno pojedynczego produktu, usługi, konkretnego działania, jak również całego przedsiębiorstwa. Europejskie standardy sprawozdawczości (ESRS) w zakresie zrównoważonego rozwoju wskazują trzy zakresy, w jakich emisje należy zidentyfikować i obliczyć. Zakres 1 – to emisje bezpośrednie podmiotu, którego dotyczą, wynikające m.in. ze spalanych przez niego paliw. Zakres 2 – to pośrednie emisje energetyczne, czyli wynikające ze zużycia kupionej energii elektrycznej, ogrzewania bądź chłodzenia. Zakres 3 dotyczy innych pośrednich emisji podmiotu, które powtają w wyniku gospodarki odpadami, transportu surowców lub produktów, podróży służbowych pracowników, a także – co z punktu widzenia firmy leasingowej jest kluczowe – użytkowania dostarczonych klientom produktów.

Wyliczenie śladu węglowego obejmuje nie tylko emisje dwutlenku węgla, ale także matanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych. Wynik podaje się w postaci ekwiwalentu CO2 (CO2e). Wiedza o tym, gdzie znajdują się źródła emisji pozwala zrozumieć, które z naszych aktywności i w jakim stopniu przyczyniają się do jego generowania. Dzięki takim obliczeniom zyskuje się wiedzę o wpływie danego produktu, usługi lub firmy na środowisko co daje możliwość określenia ryzyk i podejmowania działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków zmian.

Jakie korzyści firma odnosi badając swój ślad węglowy?

Z biznesowego punktu widzenia jest to ważne z kilku powodów. Z jednej strony emisja gazów cieplarnianych ma bardzo negatywny wpływ na środowisko i zdrowie oraz na globalne ocieplenie. Wiedza o tym, ile CO2 emitujemy i gdzie znajdują się źródła najwyższych emisji, to pierwszy krok do zarządzania jej skalą. Kolejny powód to coraz powszechniej wymagane od biznesu branie pod uwagę skutków działalności z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

Zrównoważony rozwój i wdrożenie strategii dekarbonizacji w przedsiębiorstwie to coraz częstsze kryterium oceny ryzyka współpracy z klientami i kontrahentami. Coraz wyraźniej świadome działania w tym obszarze oznaczają lepsze zarządzanie ryzykami, a co za tym idzie – budowanie przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo wdrożona w 2022 przez Parlament Europejski dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive nakłada na wszystkie duże podmioty obowiązek od roku 2024 przygotowywania raportów niefinansowych uwzględniających obszar ESG (Environmental, Social, Governence) w tym, obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa. W kolejnych latach obowiązek ten będzie dotyczył określonych MŚP, a jedynie ominie mikroprzedsiębiorców. Biznes to system naczyń połączonych zatem należy przyjąć, że w bezpośredni lub pośredni sposób badanie śladu węglowego dotknie w różnym stopniu wszystkich uczestników rynku.

Skąd wzięła się idea opracowania kalkulatora przez EFL?

Przy skali działalności, jaką osiągnął w Polsce EFL (w pierwszej połowie 2023 roku EFL sfinansował zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł, co plasuje go w trójce największych leasingodawców w kraju – red.) bardzo wyraźnie widzimy, jak ważna dla rozwoju biznesu jest świadomość wpływu na klimat. Znajomość śladu węglowego firmy jest pierwszym krokiem do zarządzania jej wpływem na środowisko. Kolejnym i najważniejszym krokiem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Można to zrobić poprzez m.in. optymalizację procesów, wdrożenie działań prośrodowiskowych lub realizację inwestycji. Jako EFL chcemy być partnerem firm w tych działaniach i dlatego udostępniamy narzędzie, które szybko i bezkosztowo pozwoli przeliczyć ślad węglowy aktywów, z których już korzystają w firmie lub które zamierzają dopiero zakupić.

Co daje firmie wiedza o tym, ile CO2 emitują jej aktywa?

Kalkulator pozwala nie tylko wyliczyć wielkości emisji gazów cieplarnianych różnego typu aktywów. Taka wiedza to narzędzie wspomagające wybory inwestycyjne, co może budować przewagi konkurencyjne, a także wpływać na wizerunk firmy. Ograniczanie śladu węglowego traktuje się obecnie w biznesie jako istotny czynnik zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

A co to oznacza dla samego EFL?

Budując biznes leasingowy w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole mamy sprecyzowane kierunki strategiczne, które w swojej fundamentalnej warstwie stawiają na zrównoważony rozwój. Oznacza to wspieranie transformacji energetycznej poprzez dostarczanie naszym klientom rozwiązań ograniczających emisje. Dlatego w połowie ubiegłego roku uruchomiliśmy projekt Greenify, którego celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań dla klientów oraz wzmocnienie organizacji w zdobyciu pozycji lidera w finansowaniu zielonych aktywów. Leasingodawca oferuje przedsiębiorcom finansowanie kosztów zielonych inwestycji takich jak kompleksowe instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła. Grupa EFL finansuje nisko- i zeroemisyjne pojazdy na alternatywne paliwa, a także elementy infrastruktury do ładowania takich aut.

O leasing operacyjny, kapitałowy lub pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy, m.in. sklepy wielkopowierzchniowe, salony samochodowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, właściciele hal magazynowych lub logistycznych. Z oferty EFL mogą skorzystać także rolnicy indywidualni (posiadający NIP) oraz przedstawiciele wolnych zawodów (lekarze, radcy prawni, notariusze) prowadzący działalność w nieruchomościach usługowych lub biurowych.

Jakie konkretnie dane dostarcza kalkulator?

Szacuje on różnice w wielkości operacyjnego śladu węglowego przypadającego na pojedynczą inwestycję – samochód osobowy, pojazd ciężarowy, maszynę lub urządzenie. Narzędzie pozwala na oszacowanie wielkości śladu węglowego zarówno dla standardowego środka trwałego, jak również niskoemisyjnego (elektrycznego lub np. o mniejszym zużyciu danego rodzaju energii). Różnica w wielkości emisji ekwiwalentu CO2 między środkami trwałymi pokazywana jest jako „Oszczędność na emisji CO2 w skali roku”. Dla zobrazowania wpływu na klimat jest przedstawiona w formie liczby drzew, które musiałyby zostać nasadzone, aby taką ilość CO2 pochłonąć.

Dodatkowo kalkulator pozwala na szacunkową weryfikację rentowności zakupu niskoemisyjnego aktywa w porównaniu ze standardowym „wysokoemisyjnym” środkiem trwałym i odniesienie różnicy w cenie zakupu, eksploatacji do oszczędności na kosztach energii wraz z weryfikacją okresu zwrotu. Dzięki temu przedsiębiorca dowie się, czy i kiedy inwestycja w droższe, ale energooszczędny lub wykorzystujący zieloną energię sprzęt jest bardziej opłacalny ze względu na niższe koszty eksploatacji. Co więcej, kalkulator w sekcji „Fotowoltaika” oszacuje wynik unikniętych emisji gazów cieplarnianych dzięki produkcji „czystej” energii ze słońca.

KATEGORIA
FINANSE
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies