Partnerzy wspierający
KGHM Orlen Tauron
BNP Paribas powołał Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju

Definiowanie i monitorowanie Strategii ESG, nadzór nad rozwojem zrównoważonych produktów i usług bankowych, łączenie kompetencji w celu podejmowania strategicznych przedsięwzięć związanych z realizacją Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – to główne cele Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, którą powołał Bank BNP Paribas

– Agenda 2030 i ogłoszone cele zrównoważonego rozwoju to dla nas rodzaj drogowskazu. Zawarte w nich idee definiują, czym w XXI wieku jest nasza wspólna, globalna odpowiedzialność. Traktujemy te wyzwania priorytetowo i chcemy na nie odpowiadać. Jest to zgodne z celami strategicznymi i ambicjami grupy BNP Paribas, ale także z oczekiwaniami naszych klientów i partnerów. Powołanie Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju to kolejny element naszych działań. Skupiamy się na aspektach środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego, by jeszcze efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju – mówi Jarosław Rot, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za obszar zarządzania aktywami i pasywami oraz skarbu. Jarosław Rot stanął na czele Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju jako Chief Sustainability Officer.

W jej skład wchodzi 16 przedstawicieli kluczowych obszarów banku oraz linii biznesowych. Na pierwszym posiedzeniu w grudniu 2020 r. członkowie Rady m.in. potwierdzili podstawowe cele i ambicje banku w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zdecydowali o powołaniu grupy Sustainability Officerów, którzy w poszczególnych obszarach banku będą koordynować i wdrażać działania składające się na realizację strategii ESG (skórt od Environmental, Social, and Corporate Governance – chodzi o cele w zakresie ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego).

– Odpowiedzialność banku wiąże się przede wszystkim z finansowaniem rozwoju gospodarki. Chcemy robić to w sposób etyczny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju o to zadba. Zależy nam na zacieśnianiu współpracy wewnętrznej wokół idei zrównoważonego wzrostu, łatwiejszej wymianie wiedzy i decydowaniu w kluczowych kwestiach. Dzięki nowym kompetencjom będziemy dalej umacniać pozycję lidera w obszarze ESG i zrównoważonego wzrostu – dodaje Jarosław Rot.

Rada będzie ściśle współpracować ze wszystkimi obszarami i liniami biznesowymi banku oraz z biurem CSR i zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnym za koordynację działań banku w ramach strategii CSR i zrównoważonego rozwoju, będącej integralną częścią strategii biznesowej Banku BNP Paribas.

KATEGORIA
EKOLOGIA
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ
Artykuł partnera
Aktywny od:21.01.2021 · Dodał(a): 1 artykuł

Inne artykuły tego autora

Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera, należy podać adres e-mail i potwierdzić subskrypcję klikając w link aktywacyjny.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka cookies